สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0-4422-3000
โทรสาร 0-4422-4070
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาโดย เครื่องฉีดวัสดุขึ้นรูปชิ้นงานจากดินวัสดุดินเหนียว (โครงการอาสาประชารัฐ) 2563 0.00 0/0