สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ทีมงาน สนส.ม.อ.เตรียมการประชุม (งาน 28-29 มิ.ย.)

ทีมงาน สนส.ม.อ.เตรียมการประชุม (งาน 28-29 มิ.ย.)

28 มิถุนายน 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมงาน สนส.ม.อ.เตรียมการประชุม (งาน 28-29 มิ.ย.)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เตรียมสถานที่, คอนเฟริมผู้เข้าร่วมประชุม, เตรียมวิทยากร, username password เข้าระบบทำแผนและโครงการ , เอกสารการประชุม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open