งานสร้างสุขภาคใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

คณะกรรมการกำกับทิศทาง ศวสต. ลงเยี่ยมพื้นที่ อ.นาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

 • photo , 1000x582 pixel , 119,548 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 121,491 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 145,577 bytes.
 • photo , 1000x617 pixel , 171,783 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 92,164 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 80,153 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 184,314 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 102,356 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 128,388 bytes.
 • photo , 1000x1500 pixel , 170,946 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 99,612 bytes.
 • photo , 1000x694 pixel , 91,787 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 111,942 bytes.
 • photo , 1000x1447 pixel , 194,203 bytes.
 • photo , 1000x596 pixel , 158,970 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 67,326 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 67,848 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 67,212 bytes.
 • photo , 1000x667 pixel , 100,979 bytes.

ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) นำคณะกรรมการกำกับทิศทาง  ศวสต. (ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้) และทีมเครือข่าย ลงพื้นที่ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน น้ำพุ และวังใหญ่ อ.นาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี (14/11/60)