สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

รายงานผู้รับผิดชอบโครงการ

จำนวนโครงการ ประจำปี 2564
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการ
khodafeekunyuan1khodafeekunyuan1 1
Pawint SaekuPawint Saeku 13
PPI_AdminPPI_Admin 5
จำนวน 3 คน 19