สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานผู้รับผิดชอบโครงการ

จำนวนโครงการ ประจำปี 2564
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการ
khodafeekunyuan1khodafeekunyuan1 1
Pawint SaekuPawint Saeku 13
wannawanna 11
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 19
จำนวน 4 คน 44