สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายงานผู้รับผิดชอบโครงการ

จำนวนโครงการ ประจำปี 2565
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการจำนวนโครงการ
Laksana1985..Laksana1985.. 1
Pawint SaekuPawint Saeku 2
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong 4
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน 39
จำนวน 4 คน 46