สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

บัญชีครัวเรือน

เมนูง่าย ทานเองได้ ขายก็ดี

ร่วมรับประทานอาหารที่เป็นเมนูที่ทำง่าย สามารทำเพื่อรับประทานเอง และทำขายสร้างอาชีพได้