สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาโดย เครื่องฉีดวัสดุขึ้นรูปชิ้นงานจากดินวัสดุดินเหนียว (โครงการอาสาประชารัฐ)

ไม่มีชื่อภาพ

ไม่มีรายละเอียด