สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ระยอง

กิจกรรม : การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ระยอง
วันที่ 21/02/2020 - 21/02/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 44,650.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 75 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :