สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

4การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรม : 4การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 17/02/2020 - 17/02/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 42,400.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 70 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
การพัฒนาแผนกองทุนฯและการบันทึกโปรแกรม