สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ฉะเชิงเทรา

กิจกรรม : การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 20/02/2020 - 20/02/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 35,650.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 55 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุน
รายละเอียดกิจกรรม :
การจัดทำแผนกองทุนและบันทึกโปรแกรม