สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ตราด

กิจกรรม : การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ตราด
วันที่ 15/02/2020 - 15/02/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 24,400.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงและกองทุน จ.ตราด
รายละเอียดกิจกรรม :
การพัฒนาแผนกองทุนฯและการบันทึกโปรแกรม