สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ฉะเชิงเทรา(9.00-11.30)

การประชุมทีมระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ กองทุนใน จ.ฉะเชิงเทรา(9.00-11.30)

17 มิถุนายน 2563
chancharoenb6chancharoenb6
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo ทีมพี่เลี้ยงรับประเมินจากทีมประเมินทีมพี่เลี้ยงรับประเมินจากทีมประเมิน
  • photo
  • photo
  • photo ทีมประเมินจาก ม.บูรพาทีมประเมินจาก ม.บูรพา
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จัดประชุมจนท.กองทุนอละรพ.สต เพื่อบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการบันทึกแผนงาน  การบันทึกโครงการย่อยและการพัฒนาโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 1,500.00 0.00 500.00 4,200.00 10,200.00 lock_open