สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา

กิจกรรม : โรงเรียนยกพื้นปลูกผักและทำค้างถาวรปลูกไม้เถา
วันที่ 27/05/2019 - 30/05/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย -
รายละเอียดกิจกรรม :
1.สร้างโรงเรือนขนาด 0.70 ม.x 2.80 ม. จำนวน 4 ห้อง
2.สร้างค้างถาวรปลูกไม้เถา 16 ค้าง