สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

Matching Model บางตาวา

1.1ติดตาม และประเมินผล12 กันยายน 2565
12
กันยายน 2565รายงานจากพื้นที่ โดย adeelah chemah
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ติดตามและประเมินผลตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2565 หลังจากที่ได้สร้างกลุ่มและให้เกษตรกรตำบลบางตาวาในพื้นที่เองและพื้นที่ใกล้เคียงตำบลบ่อทองเข้ากลุ่มไลน์และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคตามหน่วยงานต่างๆได้เข้ากลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว เพื่อให้มาอยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันนั่น มีการติดตามการโพสต์ขายภายในกลุ่ม ติดตามจำนวนผู้ผลิตที่โพสต์ขายในกลุ่มไลน์ ติดตามผลผลิตที่ผู้ผลิตโพสต์ขายมีประเภทอะไรบ้าง ติดตามปริมาณและราคาของผลผลิตแต่ละประเภท และมีการติดตามตอนไปส่งผลผลิตให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ติดตามและประเมินผลตั้งแต่วันที่ 12-30 กันยายน 2565 หลังจากที่ได้สร้างกลุ่มและให้เกษตรกรตำบลบางตาวาในพื้นที่เองและพื้นที่ใกล้เคียงตำบลบ่อทองเข้ากลุ่มไลน์และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคตามหน่วยงานต่างๆได้เข้ากลุ่มไลน์ตลาดสีเขียว เพื่อให้มาอยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันนั่น มีการติดตามการโพสต์ขายภายในกลุ่ม ติดตามจำนวนผู้ผลิตที่โพสต์ขายในกลุ่มไลน์ ติดตามผลผลิตที่ผู้ผลิตโพสต์ขายมีประเภทอะไรบ้าง ติดตามปริมาณและราคาของผลผลิตแต่ละประเภท และมีการติดตามตอนไปส่งผลผลิตให้กับผู้บริโภคอีกด้วย
ผลสรุปการซื้อขาย จากที่ได้เห็นในกลุ่มไลน์มีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางตาวา จะมีการขาย กุ้ง ปลา หอย และปลาแห้ง และเกษตรกรตำบลบ่อทอง จะมีการขาย แตงกวา ชะอม ข้าวโพด พริก มะเขือ เห็ดฟาง ถั่วผักยาว และน้ำนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ เป็นต้น