สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดทำแผนเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

จัดทำแผนเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

9 กรกฎาคม 2565
KeroKero
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประสานงานชุมชน/อบต  /ดูพื้นที่ขับเคลื่อนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้ดเข้าร่วมจากทุกภาคส่วน มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยโดยเสนอให้ใช้พื้นที่โรงเรียนชลธารวิทยาเป็นพื้นที่ต้นแบบและแบ่งสัดส่วนการทำเกาตรในรูปแบบต่างๆและแบ่งการรับผิดชอบ เช่น พื้นที่ข้าวไร่ กลุ่มเครือข่ายข้าวไร่จังหวัดชุมพรรับผิดชอบ  พื้นที่มะพร้าวน้ำหอม กลุ่มสมาพันธ์เกษตรรับผิดชอบ ฯลฯ และจะมีทาง อบต.จะเข้ามาร่วมสนับสนุนโดยเน้นรวมถึงครัวเรือนให้ปลูกผักง่าย เช่น ผักสวนครัว

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 55 คน จากที่ตั้งไว้ 55 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำ/แกนนำ/กลุ่มนักเรียน /กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,000.00 0.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 lock_open