สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมเปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรฯ

ประชุมเปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรฯ

12 สิงหาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรฯ ณ LA VITA SANA KHAOLAK  ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหารฯ ร่วมงานเปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจรฯ ณ LA VITA SANA KHAOLAK  ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตัวโครงการประกอบไปด้วยร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ลา วิต้า ซาน่าเวลเนส สวนสมุนไพรและพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ อาคารสมาธิและพื้นที่กิจกรรม ซึ่งล้อมรอบด้วยต้นไม้ และสมุนไพรนานาชนิด มีการจัดสรรพื้นที่ภายในสวนให้เป็นลานกิจกรรม เปิดให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสุขภาพของชุมชน และหน่วยงานภายนอก มีอัฒจรรย์หญ้าขนาดใหญ่ ที่ล้อมรอบบึงน้ำ ให้ทุกคนได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ติตดามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ : ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร LA VITA SANA KHAOLAK รับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ https://www.77kaoded.com/news/anothai-ngandee/2467187?fbclid=IwAR2uPpp9yuw5G2ARL6XPKaBT4E9dQsEmb0cPK2vBahtJvRTjxvREyrT3lSU

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open