สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

อัปเดทงานพื้นที่สุขภาวะ ม.อ.ภูเก็ต

อัปเดทงานพื้นที่สุขภาวะ ม.อ.ภูเก็ต

26 มิถุนายน 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อัปเดทงานพื้นที่สุขภาวะ ม.อ.ภูเก็ต สู่การปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

อัพเดทจากที่ได้ประชุมกับทางทีมสถาบันนโยบาย ม.อ.เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา

เรื่องที่ 1 หาข้อสรุปในการทำชิ้นงานในพื้นที่มอ ภูเก็ต
ได้ข้อสรุปว่าจะมีงานออกแบบที่จะทำการติดตั้งลงในพื้นที่มหาวิทยาลัยทั้งหมด 4 ชิ้น

  1. ป้ายสถานที่และสอบถาม
  2. ป้ายกระโดดแตะตามทางเดิน 20 ป้าย
  3. สติ๊กเกอร์หุ้มเสาให้ข้อมูลสุขภาพ
  4. ยางล้อรถยนต์ปลูกสมุนไพร

เรื่องที่ 2 พื้นที่เขาหลัก พังงา อัพเดทงานล่าสุดอยู่ในขั้นตอนก่อสร้างและการเขียนแบบเพื่อให้เปิดทันใช้งานวันที่ 12สิงหาคมนี้

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open