สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมอัปเดทงานกับทีม pa ม.อ.ภูเก็ต / ZOOM ๔

ประชุมอัปเดทงานกับทีม pa ม.อ.ภูเก็ต / ZOOM ๔

15 มิถุนายน 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมอัปเดทงานกับทีม pa ม.อ.ภูเก็ต / ZOOM ๔

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1) ความก้าวหน้าพื้นที่สุขภาวะ ม.อ.ภูเก็ต
- กิจกรรมดำเนินการที่ผ่านมา ได้แก่ 1) จัดเดินวิ่งสะสมแต้มใน ม.อ. 2) กิจกรรมบาสเกตบอลทำให้เกิดชมรมบาสใน ม.อ. 3) กิจกรรมเต้นแอโรบิค 4) กิจกรรมตลาดบ้านซ่าน ม.อ. 5) กิจกรรมอบรมด้านสุขภาพแพทย์แผนไทย
- วางแผนงานด้านการปรับสภาพแวดล้อม เช่น สีอัฒจันทร์ พื้นที่เดินเท้าใน เสาสุขภาพ
- วางแผนเรื่อง สวนสมุนไพร และลานเด็กเล่น
- กิจกรรมสวนสมุนไพร ปลูกพืชสมุนไพรที่จะทำลูกประคบ แล้วจัดอบรมผู้สูงอายุทำลุกประคบ และส่งลุกประคบเข้าไปในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
- กิจกรรมสวนแปลงผัก เนื่องด้วยมีแม่บ้านและคนงานได้ปลูกผักปลอดสารพิษขาย นำไปสู่การต่อยอดแนวคิดการทำแปลงผักปลอดสารพิษที่ใช้นวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมและสถาปัตย์ออกแบบพื้นที่แปลงสวนผัก ผักจากการปลุกสามารถจำหน่ายในตลาดบ่านซ้านใน ม.อ.ในอนาคตได้

2) ความก้าวหน้าเขาหลัก
- วางแผนการเชื่อมพื้นทีเส้นทางการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนในพื้นที่
- วางแผนการจัด workshop โปรแกรม Post covid  และวางแผนกิจกรรมส่งเสริม PA ที่เชื่อมโยงกับชุมชน
- วันที่ 20-21 มิ.ย. 2566 และ วันที่ 24-26 มิ.ย.66 ทางทีมอาจารย์ฝน ลงพื้นที่โรงแรมจังหวัดพังงา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,257.00 0.00 0.00 0.00 5,257.00 lock_open