สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมคณะทำงาน PA ภูเก็ต วางแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3

ประชุมคณะทำงาน PA ภูเก็ต วางแผนการดำเนินงานในไตรมาส 3

19 เมษายน 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนการดำเนินงานของทีม ม.อ.ภูเก็ต

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนการดำเนินงาน พื้นที่ ม.อ.ภูเก็ต
1. จัดกิจกรรมในเชิงรูปธรรมในเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมอย่างง่าย เช่น การมีส่วนของนักศึกษา ชุมชน ร่วมกิจกรรมปรับสภาพแวดล้อมสีอัฒจันทร์ตามคณะ
2. เสาสุขภาพตามทางเดิน เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3. การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ตรงกับวันตลาดบ้านซ่าน
4. จัด Workshop เรื่องความรู้ความเข้าใจกิจกรรมทางกายและการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย


แผนการดำเนินของเขาหลัก
1. การประสานเชื่อมสวนสมุนไพรกับสวนสาธารณะของตำบล 2. การสร้างเยาวชนในชุมชนให้เป็นโค้ชเชิร์ฟบอร์ดทางบกและทะเล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open