สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมผลการออกแบบกับทีม HSF และเทศบาลนครภูเก็ต

ประชุมผลการออกแบบกับทีม HSF และเทศบาลนครภูเก็ต

3 มีนาคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงาน HSF จุฬาฯ และ สนส.ม.อ.ประชุมหารือกับท่านนายกเทศบาลนครภูเก็ตและสถาปนิกพื้นที่ในการนำแบบไปใช้ในพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลการออกแบบลานชาเตอร์ย่านเมืองเก่าจะเป็นแบบนำร่องในการไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open