สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมวางแผนติดตามงานทีม HSF PA ภูเก็ต

ประชุมวางแผนติดตามงานทีม HSF PA ภูเก็ต

12 มกราคม 2566
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงาน โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ  ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566  เวลา 13.00 น. ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom :  https://zoom.us/j/9019029104

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. แนะนำการบันทึกข้อมูลกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในเว็บ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (ย่านเมืองเก่า, ป่าตอง, สะพานหิน) https://ppi.psu.ac.th/project/2014 ทีมงาน HSF สามารถปฏิบัติบันทึกข้อมูลในระบบได้
 2. ได้วางแผนการจัดการเงินและเอกสารการเงิน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open