สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมอัพเดท pa ภูเก็ตกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) /ใช้ zoom 4 (ครั้งที่ 13/2565)

ประชุมอัพเดท pa ภูเก็ตกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) /ใช้ zoom 4 (ครั้งที่ 13/2565)

1 ธันวาคม 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

HSF อัปเดทการออกแบบพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ปรับแบบการออกแบบพื้นที่ ย่านเมืองเก่า และป่าตอง ตามคำแนะนำของพื้นที่
 2. จะมีการจัดกิจกรรม city lab ที่หาดป่าตองวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565
 3. จะมีการจัดงานวันเด็กปี 66

แนวทางดำเนินการต่อ 1. สนส.ออกแบบการเก็บข้อมูลในงานวันเด็กและงาน city lab 2. นัดทาง ม.อ.ภูเก็ตอัปเดทงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 lock_open