สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) (ครั้งที่ 11/2565)

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) (ครั้งที่ 11/2565)

3 พฤศจิกายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) วัน พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 11:00 น.ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom : https://zoom.us/j/9019029104

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมอัพเดทความก้าวหน้าการออกแบบพื้นที่สุขภาวะ โครงการ ภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ ร่วมกับทีมสถาปนิกจุฬา (HSF) วัน พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 - 11:00 น.ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom : https://zoom.us/j/9019029104
1) city lab ป่าตอง จะทำโซนครอบครัว ได้ออกแบบ สนามเด็กเล่น ปรับไฟโซนกลางคืนเป็นตัวดึงดูด เฟอร์นิเจอร์โต๊ะ ลานสเก็ตเด็ก ถังขยะรีไซเคิล เครื่องปั่นทราย กรองขยะ ชวนศิลปินมาวาดรูป โต๊ะยืน ถังขยะ แนะนำพื้นที่ป่าตอง
1. ให้มองความยั่งยืนของกิจกรรม ก่อนมี event คุยกับท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ให้สร้างคงามตระหนักต่อ pa
2. ทำควบคู่กับเรื่องอาหาร 3. รองรับงาน expo 2028

2) ย่านเมืองเก่า การละเล่นย่านเมืองเก่าให้ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามามีกิจกรรมทางกาย
- ออกเเบบมาให้เพิ่มการเดิน ซึ่ง pa มันเป็นการ pa แบบ เบา ซึ่งอาจไม่เพียงพอ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทำให้คนมี pa ที่เพียงพอ ยังไม่ตอบโจทย์ ว่าจะเพิ่ม pa ให้เพียงพอได้อย่างไร - ไอเดีย ถ้าไปเดินทางย่างเมืองเก่า หอนาฬิกา จะมีพื้นที่ที่วาง cutout ถ้าเดินเข้าไปในย่านเมืองเก่าจะมีภาพวาด ลองคิดว่า สมมุติให้คนไปถ่ายรูปแล้วมีไฟส่อง แล้วเราให้คนปั่นจักรยาน หรือ ลู่วิง และสามารถผลิตไฟให้ส่อง หรือ ไฟวิบวับๆ ขึ้นมา ทำให้มีการปั่น หรือ วิ่ง ทำให้เกิดพลังงานขึ้นแล้วมีไฟสวยๆให้สามารถถ่ายรูปได้ หรือ มีภาพ event การวิ่งอยู่ข้างๆ เหมือนนักท่องเที่ยวได้ไปร่วมวิ่งอยู่ด้วยในภาพนั้น
- ย่าน old town (ซึ่งมีการจัดทุกสัปดาห์อยู่แล้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์) จัดให้มีการละเล่น”เชิงวัฒนธรรม” เช่น มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว ได้วิ่งสัก 2-3 รอบ และสามารถเก็บตังค์ได้ด้วย เช่น รอบละ 10 บาท 100 บาท ให้ดึงนักท่องเที่ยว มาเต้นรำ สักเพลง 2 เพลง ก็จะทำให้เกิดกิจกรรมทางกายขึ้นได้ - ขณะเดียวกันในย่านนี้มีเรื่องการกินอย่างเดียว ทำย่านนี้ให้เป็นเรื่องอาหารปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ มันจะช่วยทำให้ดีมากขึ้น แนะนำจากให้พูดเรื่องความเข้าใจเรื่องประเด็นกิจกรรมทางการ ความสำคัญของกิจกรรมทางกาย ที่สำคัญ ทำอย่างให้มีผู้รับผิดชอบต่อเนื่อง เพราะทางทีมไม่ได้ช่วยเราได้ตลอดเวลา - ในกระบวนการออกแบบ อาจจะให้ชุมชนแบ่งความรับผิดชอบด้วย เข่น การละเล่นวิ่งเปรี้ยว แห่สิงโต มีใครทำกิจกรรมนี้อยู่ เป็นไปได้ไหมถ้า นักท่องเที่ยวเข้ามาจะมีกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว - อยากให้กระบวนการพุดคุย เพิ่มความสำคัญเรื่อง pa เพียงพอ สิ่งที่เราทำจะเป็นประโยชน์ในคนและนักท่องเที่ยวมี pa เพียงพอ คน active ประเทศ active การพัฒนาเมือง ประเทศจะดีขึ้น ให้คนรับผิดชอบทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง - ทำเรื่องอาหารปลอดพิษ กินให้เหมาะสม ย่านเมืองเก่าอาหารดีต่อสุขภาพ - ปฏิทินจะถูกใช้ในแบบสอบถาม ตัวอย่างกิจกรรมการผลิตสาเก ตอนทำปฏิทินกิจกรรมให้ชวนวิทยาเขตภูเก็ต 11 , 13 พ.ย.2565ให้ทีม มอ.มาร่วมสังเกตการณ์การจัดระดมความคิดเห็น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,050.00 0.00 0.00 0.00 3,050.00 lock_open