สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

วางแผนงาน 11 เม.ย. 65 (ครั้งที่ 3/2565)

วางแผนงาน 11 เม.ย. 65 (ครั้งที่ 3/2565)

11 เมษายน 2565
Yuttipong KaewtongYuttipong Kaewtong
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนงาน 11 เม.ย. 65

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เป้าหมาย pa ภุเก็ตช่วงเดือนเมษายน 65

 1. ทำเอกสารการเงินเอาเงินมหาวิทยาลัย>เข้าสถาบันฯ >เข้าบัญชีโครงการ
 2. รีบโอนเงินงวดแรกให้ อ.พนิต กับ อ.พันธ์
 3. นัดคุยความก้าวหน้าและแผนงานกับ นัท ก่อน / ตามด้วยทีมรองพันและแพทย์แผนไทย
 4. นัดคุยแผนงาน กับทีมอาจารย์พนิต

ขั้นตอน การเงิน ปัจจุบัน สสส.โอนเงินงวดแรกเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอน

 1. ประมาณการค่าใ้ช้จ่ายไปที่มหาวิทยาลัย (พี่เล็ก กองบริการวิชาการ)
 2. ขออนุมัติทำเบิกจ่ายไปกองคลังมหาวิทยาลัย / แนบเอกสารการโอนเงินจาก สสส.มาที่มหาวิทยาลัย (ส่งพี่ทิพย์ เป็นคนคีย์ข้อมูล ในระบบ) ทำเอกสารเบิกจ่ายนี้ก่อน ไม่ต้องรอ
 3. เปิดบัญชีโครงการได้เลย เปิดเลย และให้ทุกคนในบัญชีเซ็นเอกสาร
 4. ถ้าพี่ทิพย์คีย์ลงระบบแล้ว รอกองคลังตอบกลับทางอีเมล์พี่ทิพย์ ภายใน 1 อาทิตย์ / ถ้ายังไม่ตอบกลับภายใน 1 อาทิตย์ให้เราโทรไปเช็คที่กองคลัง
  คาดว่าจะคีย์ได้วันที่ 12 เมษายน 65
 5. คาดว่าภายใน วันที่ 27 เมษายน 65 ระบบการเงินจะดำเนินการเรียบร้อย
 6. รอเงินโอนมาสถาบัน
 7. เมื่อเงินโอนเข้าสถาบันเรียบร้อยแล้ว พี่ทิพย์จะทำโอนเงินเข้าบัญชีโครงการ ภายในวันที่ 29 เมษายน 65
 8. ดังนั้น เงินงวด 1 จะโอนให้ทีม อ.พนิต และ อ.พันธ์ ได้วันที่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป

รีบโอนเงินงวดแรกให้ อ.พนิต กับ อ.พันธ์

ขั้นตอน

 1. ทำ tor ทีม แนบกับแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย ทำเลย
 2. แจ้งให้ทั้งสองทีมเปิดบัญชี เบิกจ่าย 2 ใน 3 คน ดีที่สุด แจ้งเลย
 3. สนส. ทำเอกสารเบิกจ่ายปฏิบัติงานวิชาการ งวดที่ 1 ให้ทั้งสองทีม
 4. โอนเงินเข้าบัญชีที่เปิดไว้

แผนงาน โรงแรม
1. นัดรองพันธ์คุยเรื่องแผนงาน
2. นัดคุณนัท สถาปนิก คุยแบบสถาปนิก

ความก้าวหน้า ได้ทำแนวคิดเบื้องต้นออกมา หลักๆงานก็จะมี 2 ส่วน

 1. เรื่องการปรับรูปแบบการใช้พื้นที่ (ต้องคุยกับคุณสมพงษ์)
 2. การใช้พื้นที่ส่วนแพทย์แผนไทย (ต้องคุยกับแพทย์แผนไทย)
 3. ส่วนพื้นที่ มอ.กำลังทำการวิเคราะห์พื้นที่คาดว่าภายในอาทิตย์หน้า 11-15 เม.ย. 65 จะได้แนวคิด

ขั้นตอน

 1. ทีม PAภูเก็ต นัดคุยกับรองพันธ์ (หาคนประสานหลัก) นัท แพทย์แผนไทย คุยแผนงานและความก้าวหน้า คก.PAภูเก็ต
  วัน อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 16:30 - 18:30 น.
  *** ทำเอกสารชี้แจงความพร้อม 1) ชี้แจงการเปิดบัญชี 2) เรื่องตรวจบัญชีเอกสารการเงิน 3) งวดเงิน งวดงาน
  4) ความก้าวหน้างานออกแบบ 5) แผนงาน

 2. ทีม PAภูเก็ต workshop ดูร่างแบบสถาปัตกรรมฯ ครั้งที่ 2 (โรงแรมพังงา+มอ.ภูเก็ต) วัน พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 - ศุกร์ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.แผนงาน ม.อ.ภูเก็ต - ความก้าวหน้า Sheet 1 : แผนการดำเนินงาน
Sheet 2 : งบประมาณในการลงพื้นที่ - ในส่วนของงบประมาณ ทีมขอใส่เฉพาะกิจกรรมที่ 1 และ 2 สำรวจพื้นที่และเชิงสังคม ก่อน ส่วน กิจกรรมที 3 และ 4 ทางทีมขอประเมินสถานการณ์หลังจากช่วงวันหยุดสงกรานต์ก่อน เนื่องจากเป็นกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมต้องคำนึงถึง การระบาด สถานที่ รูปแบบกิจกรรม และจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผลต่อการคำนวณงบประมาณที่ใช้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ทางทีม pending ไว้ หากมีการอัพเดตเพิ่มเติมทางทีมจะเพิ่มลงไปในลิ้งค์ข้างต้น และจะแจ้งให้ทราบ

ขั้นตอน
1. ทีม PAภูเก็ต นัดคุยกับทีมจุฬาฯ คุยแผนงานและความก้าวหน้า คก.PAภูเก็ต วัน พุธ 20 เมษายน 2565 เวลา 16:30 - 18:30 น. *** ทำเอกสารชี้แจงความพร้อม 1) ชี้แจงการเปิดบัญชี 2) เรื่องตรวจบัญชีเอกสารการเงิน 3) งวดเงิน งวดงาน
4) ความก้าวหน้างานออกแบบ 5) แผนงาน


ส่วนกลาง
1. ทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือน แนบใบสำคัญรับเงิน
2. จัดการติดตามความก้าวหน้าทั้งหมด


เงินงวด งวดที่ 1 ปิดเดือนสิงหาคม 65 จำนวนเงิน 3,333,333 บาท
งวดที่ 2 ปิดเดือนกุมภาพันธ์ 66 จำนวนเงิน 3,333,333 บาท งวดที่ 3 ปิดเดือนกรกฏาคม 66 จำนวนเงิน 3,271,885 บาท
งวดที่ 4 ปิดเดือนสิงหาคม 66 จำนวนเงิน 61,449 บาท

ณ ปัจจุบันเหลือเวลาปิดงวดที่ 1 เหลือเวลา 4 เดือน คือต้องให้ 2 ทีมเคลียร์เงินงวดที่ 1 ให้เสร็จ จ่ายเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน 1,666,666.50 บาท
ค่าใช้จ่าย 1. โอนให้ทีม มอ.ภูเก็ต งวดที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาท
2. โอนให้ทีมจุฬา งวดที่ 1 จำนวน 1,500,000 บาท 3. จัดประชุมครั้งที่ 1 ภูเก็ต จำนวน 181,308 บาท 4. เงินเดือนสถาปนิก 30,000 บาท


เอกสารการเงิน 1. กิจกรรม 13-15 มีนาคม ค่าใช้จ่าย 181,308 บาท
ตอนนี้เคลียรเอกสารหมดแล้ว รอทำหนังสือเบิกให้พีี่ทิพย์ตรวจ (ส่งตรวจได้เลย) แต่ต้องรอให้เงินเข้าโครงการก่อน ประมาณวันที่ 1 พค. (ดังนั้นต้องเร่งทำเอกสารและให้พี่ทิพย์คีย์เข้าระบบกองคลังเพื่อเอาเงินเข้าบัญชีโครงการ) จากนั้นเอาเงินไปคืนสถาบัน 350,000 บาท 2. เงินเดือนสถาปนิก 30,000 บาท ยืมสถาบันเบิกไปแล้ว ดังนั้นต้องเบิกจากโครงการมาคืนสถาบัน
ส่งไฟล์เซ็นใบสำคัญรับเงินให้สถาปินกเซ็นแนบเบิกจ่าย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open