สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ สนับสนุนงานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรม : ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ประเด็นสุขภาวะ สนับสนุนงานสร้างสุขภาคใต้
วันที่ 22/07/2018 - 22/07/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :
1. สนับสนุนการรเชื่อมโยงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 14 จังหวัด ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และประเด็นทางสังคม ผ่านรายการกินอิ่มนอนอุ่นบนแผ่นดินใต้
2. สนับสนุนการสื่อสารผ่านการถ่ายทอดสดในระบบทีวีออนไลน์