สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เวทีเสวนา สมุยโมเดล “เตรียมวางแผนกิจกรรมเดินรอบเกาะ”

กิจกรรม : เวทีเสวนา สมุยโมเดล “เตรียมวางแผนกิจกรรมเดินรอบเกาะ”
วันที่ 23/01/2018 - 23/01/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 13,300.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เทศบาลนครเกาะสมุย, ศูนย์ปฏิบัติธรรมทีปภาวัน, แกนนำชุมชน 5 ตำบล, นักพัฒนาอิสระ, นักธุรกิจ
รายละเอียดกิจกรรม :
การสื่อสารผ่านการถ่ายทอดสดในระบบทีวีออนไลน์