สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ห้องประชุมออนไลน์

ห้องประชุมออนไลน์

พื้นหลังสำหรับใช้ในการประชุมออนไลน์

PPI_logo.png PPI_logo_2.png

ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหาไม่ได้ยินเสียงหรือใช้งานการสื่อสาร ( คลิก)