สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.กลุ่มพื้นที่ภาคใต้ KM 12-15 กรกฎาคม 2563

ห้องเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. network and leader ship

PSU สถาบันนโยบายสาธารณะ

ประวัติวิทยากร


เอกสารประกอบการเรียน

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หนังสือ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) สไลด์
หนังสือ การถอดบทเรียน จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
Point การถอดบทเรียน (อ.จุฑารัตน์) 11 กค 63
หนังสือ การฟังอย่างลึกซึ้ง วัลภา ฐาน์กาญจ
งานนำเสนอ KM บ้านถ้ำเสือ คุณตู่ นันทพงศ์
การฟังอย่างลึกซึ้ง
ขั้นตอนการจัดการความรู้ นันทพงศ์ นาคฤทธิ์
หนังสือเดินหน้าสู่เป้าหมาย ปี 60 ปกและเนื้อ
ถอดบทเรียน ชุมชนบ้านถ้ำเสือ.pdf

ภาพถ่าย


วีดีโอประกอบการเรียน