สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ซูวารี อิสรา ประชุม SEA

อ.พงค์เทพ อ.เพ็ญ ซูวารี อิสรา ประชุม SEA

วัน พุธ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 15:00 - 18:00 น.

สถานที่ 1401

โดย Syuwari เมื่อ 30 ก.ย. 65 16:57 น.