สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ฮามีด๊ะ กิ๊ฟ ประชุมขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน จ.สตูล ทาง Zoom 4

ฮามีด๊ะ กิ๊ฟ ประชุมขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน จ.สตูล ทาง Zoom 4

วัน อังคาร 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:30 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 28 ก.ย. 65 15:33 น.