สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.พงค์เทพ อ.ซอฟียะห์ จ๊ะ ด๊ะ และทีมเครือข่ายเข้าพบท่านเลขา ศอ.บต.พื้นที่ 3 จังหวัดใต้

อ.พงค์เทพ อ.ซอฟียะห์ จ๊ะ ด๊ะ และทีมเครือข่ายเข้าพบท่านเลขา ศอ.บต.พื้นที่ 3 จังหวัดใต้

วัน พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.

โดย ketkanok เมื่อ 21 ก.ย. 65 15:08 น.