สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

RDO จอง 1402 (แจ้งยกเลิก)

RDO จอง 1402 (แจ้งยกเลิก)

วัน พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 - 16:30 น.

คุณอารมณ์ 6940 จองสอบเข้าพนักงาน 120 ที่

โดย Pawint Saeku เมื่อ 8 ก.ย. 65 14:40 น.