สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เยาวลักษณ์ ลากิจ

เยาวลักษณ์ ลากิจ

วัน เสาร์ 8 ตุลาคม 2565 - จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย Nuchi เมื่อ 4 ก.ย. 65 11:03 น.