สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.เพ็ญ นุ้ย ลงพื้นที่ปัตตานี-นราธิวาส

อ.เพ็ญ นุ้ย ลงพื้นที่ปัตตานี-นราธิวาส

วัน พุธ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย wanna เมื่อ 29 ส.ค. 65 13:29 น.