สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ขอใช้ Zoom 1 เวลา 19.00 น. คุยงานการประเมินแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ขอใช้ Zoom 1 เวลา 19.00 น. คุยงานการประเมินแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

วัน จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 19:00 - 20:00 น.

โดย wanna เมื่อ 6 มิ.ย. 65 10:00 น.