สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ฝน เเพทย์เเผนไทย ขอใช้ห้องประชุม 1405 คุยงานกับ อ.พงค์เทพ เเละทีม

อ.ฝน เเพทย์เเผนไทย ขอใช้ห้องประชุม 1405 คุยงานกับ อ.พงค์เทพ เเละทีม

วัน จันทร์ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 - 14:00 น.

สถานที่ อ.ฝน เเพทย์เเผนไทย ขอใช้ห้องประชุม 1405 คุยงานกับ อ.พงค์เทพ เเละทีม

โดย Nuchi เมื่อ 6 มิ.ย. 65 09:34 น.