สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์ ประชุมทีมงาน ผ่านห้องประชุม zoom 5

อ.ซอฟียะห์ ประชุมทีมงาน ผ่านห้องประชุม zoom 5

วัน ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 19:30 - 20:30 น.

โดย ketkanok เมื่อ 2 มิ.ย. 65 15:47 น.