สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์ ประชุมทีมงาน ผ่านห้องประชุม zoom 5

อ.ซอฟียะห์ ประชุมทีมงาน ผ่านห้องประชุม zoom 5

วัน ศุกร์ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 20:00 - 21:00 น.

โดย ketkanok เมื่อ 2 มิ.ย. 65 15:46 น.