สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

นุ้ย ฮามีด๊ะ สปอว. เชิญประชุมถอดบทเรียน U2T จ.ปัตตานี ผ่าน Zoom เวลา 8.30-16.30 น.

นุ้ย ฮามีด๊ะ สปอว. เชิญประชุมถอดบทเรียน U2T จ.ปัตตานี ผ่าน Zoom เวลา 8.30-16.30 น.

วัน พุธ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โดย wanna เมื่อ 2 มิ.ย. 65 11:22 น.