สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ เพ็ญ วรรณา ซูวารี อิสรา ฮามีด๊ะ เก็บข้อมูลเวทีอาหาร UNDP

อ เพ็ญ วรรณา ซูวารี อิสรา ฮามีด๊ะ เก็บข้อมูลเวทีอาหาร UNDP

วัน อังคาร 28 มิถุนายน 2565 - พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย phen sukmag เมื่อ 18 พ.ค. 65 12:58 น.