สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันหยุดชดเชย (วันปิยมหาราช)

วันหยุดชดเชย (วันปิยมหาราช)

วัน จันทร์ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย sim เมื่อ 12 เม.ย. 65 09:20 น.