สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

อ.ซอฟียะห์ ส่ง draft การขับเคลื่อนสุขภาวะวัยรุ่น

อ.ซอฟียะห์ ส่ง draft การขับเคลื่อนสุขภาวะวัยรุ่น

วัน พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ คณะแพทย์

โดย sophie_nima เมื่อ 12 ม.ค. 65 10:36 น.