สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

วรรณา ฮามีด๊ะ สัมภาษณ์คนทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ใช้ Zoom 1

วรรณา ฮามีด๊ะ สัมภาษณ์คนทำงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ใช้ Zoom 1

วัน ศุกร์ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:30 - 15:30 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 22 เม.ย. 64 13:45 น.