สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

หทัยทิพย์ เข้าร่วมประชุมเรื่องภาระงานที่ส่วนงานกำหนด(16คะแนน) และซักซ้อมความเข้าใจในแผนการประเมินปี 2565 ผ่านระบบ ZOOM

หทัยทิพย์ เข้าร่วมประชุมเรื่องภาระงานที่ส่วนงานกำหนด(16คะแนน) และซักซ้อมความเข้าใจในแผนการประเมินปี 2565 ผ่านระบบ ZOOM

วัน ศุกร์ 23 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.

โดย hathaithip เมื่อ 21 เม.ย. 64 15:35 น.