สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.กุลทัต และทีมงาน นัดนักศึกษา 1 ตำบล (ใช้ห้อง 1405) ใช้ zoom 1

อ.กุลทัต และทีมงาน นัดนักศึกษา 1 ตำบล (ใช้ห้อง 1405) ใช้ zoom 1

วัน พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564 เวลา 13:30 - 16:00 น.

โดย Yuttipong Kaewtong เมื่อ 1 เม.ย. 64 08:11 น.