สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.กุลทัต ประชุม กขป.

อ.กุลทัต ประชุม กขป.

วัน ศุกร์ 2 เมษายน 2564 เวลา 12:00 - 16:30 น.

สถานที่ มูลนิธิสงขลา

โดย Kullatat เมื่อ 18 มี.ค. 64 12:15 น.