สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

อ.พงค์เทพ, อ.ซอฟียะห์-สอบวิทยานิพนธ์ จิรวัฒน์

อ.พงค์เทพ, อ.ซอฟียะห์-สอบวิทยานิพนธ์ จิรวัฒน์

วัน จันทร์ 5 เมษายน 2564 เวลา 17:00 - 20:00 น.

สถานที่ 1405

โดย sim เมื่อ 17 มี.ค. 64 14:45 น.