สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

จัดงานสร้างสุขจังหวัดปัตตานี

จัดงานสร้างสุขจังหวัดปัตตานี

วัน พุธ 7 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ เมื่อ 8 มี.ค. 64 13:11 น.