สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

หลักสูตร KM และ สื่อสาร อ.เพ็ญ นุช เเละทีม km อ.วิภาดา อ.เเอ๊ด อ.นาง (zoom 1)

หลักสูตร KM และ สื่อสาร อ.เพ็ญ นุช เเละทีม km อ.วิภาดา อ.เเอ๊ด อ.นาง (zoom 1)

วัน อังคาร 27 เมษายน 2564 - พุธ 28 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 10:00 น.

สถานที่ ออนไลน์

โดย Nuchi เมื่อ 4 ม.ค. 64 09:48 น.