แจ้งการปรับเปลี่ยนการใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

by Pawint Saeku @11 พ.ย. 65 14:50 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะได้มีการปรับการใช้งานอีเมล์ของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจากเดิมใช้งานที่เว็บไซต์ https://webmail.psu.ac.th และ https://webmail2.psu.ac.th/ เปลี่ยนเป็น http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.th และชื่อเข้าใช้อีเมล์จาก example@email.psu.ac.th เป็น example@psu.ac.th แทน โดยเมื่อมีการลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรกจะมีการให้ยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย app "Microsoft Authentication"
*ขนาดโควต้าเมล์ 50GB พื้นที่ OneDrive 1TB ส่งเมล์ขนาดสูงสุด 30MB https://sysadmin.psu.ac.th/

Relate topics