ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565

by Pawint Saeku @12 ก.ย. 65 16:40 ( IP : 10...34 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ สนส.

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2565 Onsite ได้ที่ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคาร 1 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา Online ผ่านระบบ zoom (https://zoom.us/j/9019029105)

**** โดยผู้ที่สนในสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง https://forms.gle/6LTrPhBnL67VjRes5 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส โทร 086-9551217 หรือ e-mail: yaosuk24@gmail.com

Relate topics